Erki Lipre, prezes Ridango, wystąpienie na finale konkursu Przedsiębiorca Roku 2016 w Monako, o korzyściach płynących z uczestnictwa w programie.