Dynamiczna Informacja Pasażerska
Przegląd systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

Ridango oferuje pełną infrastrukturę dynamicznej informacji pasażerskiej, dzięki której możliwe jest śledzenie pojazdów, ich oczekiwanych przyjazdów i odjazdów. System integruje wszystkie informacje za pomocą centralnego serwera. Ridango dostarcza także prognozę przyjazdów i odjazdów pojazdów oraz nowoczesne kanały komunikacji dla podróżujących w celu uzyskania takich informacji. Z drugiej strony, kierowca w czasie jazdy może zobaczyć na swojej konsoli mapę oraz trasę, a także informacje czy pojazd ma odchylenia w rozkładzie jazdy.


Wyświetlacze informacyjne i elektroniczne tablice kierunkowe

Ridango z powodzeniem stosuje różnego rodzaju wyświetlacze informacyjne i elektroniczne tablice kierunkowe. Wyświetlacze dostarczają informacji na pokładzie pojazdów. Ponadto, możliwe jest włączenie reklam, powiadomień i wiadomości, a także informacji o podróży w czasie rzeczywistym (przy założeniu, że system dynamicznej informacji pasażerskiej został również wdrożony). Elektroniczne tablice kierunkowe są najczęściej wykorzystywane w związku z rzeczywistą informacją podróżną, która informuje o dokładnym czasie odjazdów dla konkretnego przystanku.

Ridango zarządza i integruje również inne rozwiązania, jak na przykład:

Komunikaty dźwiękowe

Komunikaty dźwiękowe to głos lektora podający informacje w czasie rzeczywistym, takie jak: obecny przystanek, następny przystanek, przystanek końcowy, linie przesiadkowe, itp.

Komunikaty dźwiękowe w formie plików MP3 są przechowywane i zarządzane przez autokomputer. Dane o trasie i lokalizacji pojazdu determinują, kiedy komunikat jest nadawany. Ponadto, istnieje możliwość konfiguracji ustawień. Zwyczajowo, komunikat nadawany jest w odległości 300m przed najbliższym przystankiem. W przypadku, gdy dystans między przystankami jest mniejszy niż 300m, komunikat nadawany jest 50m po ostatnim przystanku. Również uprzednio zainstalowane głośniki mogą być wykorzystane do nadawania komunikatów dźwiękowych.


System automatycznego zliczania pasażerów (APC)

APC (z ang. Automatic Passanger Counting) to technologia, która precyzyjnie rejestruje wejścia i/lub wyjścia pasażerów. System jest połączony z naszym serwerem centralnym i generuje raporty i statystyki o podróżnych. APC z powodzeniem może służyć jako osobna funkcja, bądź jako część systemu biletowego Ridango w trybie online (wykorzystując te same kanały komunikacji i interfejsy). System automatycznego zliczania pasażerów może dostarczać informacji na różnym poziomie szczegółowości (na jakim przystanku podróżujący wsiadają i wysiadają, w jakich godzinach, o której godzinie, itd.)