Starting from 01.07.2018 
following counties will have
free public transport:
Läänemaa (Haapsalu), Viljandi, 
Saaremaa, Hiiumaa, Jõgeva,
Järvamaa, Ida -Virumaa, Tartumaa,
Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa.
PS! You can ride free of charge only 
in public county lines when
Ühiskaart is registered.

You can see a bigger map here