Aruandlus ja arveldamine

Kliendi andmebaas ja CRM

Iga klient saab ligipääsu enda ühistranspordi kohta käivale andmebaasile, kus vastavalt operaatori õigustele saab hallata oma töötajate õiguse andmete töötlemisel ja näha kasutajate kaardiandmeid. Süsteem on üles ehitatud kooskõlas isikuandmete kaitse reeglitega ja võimaldab näha kaartide väljastusandmeid, musta nimekirja kantud kaarte jne.


Analüüs ja informatsioon

Piletimüügi analüüsi ja informatsiooni süsteem
Oleme välja ehitanud lihtsa süsteemi, kus kõik olulisemad baasandmed on nähtavad isegi ilma raportite moodulisse sisenemata. Süvaanalüüsi mittevajav kiirülevaade veebis annab infot näiteks päeva müügi osas, teostatud kontrollide kohta jne.

Raportite moodulist on kättesaadavad võimsamad ning sisukamad raportid. Seal kuvatavad aruandevormid lepitakse kokku eraldi ning arvestavad
seega iga kliendi spetsiifilisi vajadusi.

Raporteid saab käsitsi genereerida vastavalt perioodile või muude parameetrite alusel. Kõiki aruandeid on võimalik salvestada erinevates failivormingutes (xls, csv, pdf jne). Teatud juhtudel on osutunud otstarbekaks ka luua kliendi arvutisüsteemiga ühilduv automaatne andmete edastamise moodul.


Arveldusteenus

Ühistranspordi piletisüsteemide aruandlus ja arveldamine

Oleme välja töötanud erinevaid operaatoreid hõlmava arveldusmudeli ja saame seeläbi
pakkuda kaartide ning raha ristkasutust erinevate piirkondade vahel. Korraldame piletitulu
kogumist, sellega seotud aruandlust ning täpsete summade jaotamist eri osapoolte vahel.

Meie süsteem annab ka reaalajalise ülevaate sõidukijuhi sularahamüügist ning vahetuse
lõpus üleantavast summast. Sama info on kättesaadav ka juhile endale. Kuna süsteem toimib kontopõhiselt, võib juht vajadusel kasvõi sõidukit vahetada - uuesti sisse logides kandub tema rahasaldo automaatselt uude sõidukisse.