Masinapargi ja liiklusjuhtimine

Sõidukite jälgimine (GPS, kaart)

Ühistranspordi asukoha jälgimine (Ridango)
Ridango süsteem näitab sõidukite asukohta, kiirust, samuti infot seadmete seisundi kohta. Kasutusel on erinevad filtrid ja tuvastusmetoodikad, võimaldades näiteks leida sõidukit juhi järgi, jälgida seadmete staatusi jpm.

Sõidukite kaugjälgimises sisaldub veel:

  • Seadmete andmevahetus ja kaugseadistamine
  • Dispetšeri suhtlus juhiga
  • Paanikanupu võimalus
  • Juhi sõiduabisüsteem (graafikus püsimine, navigeerimine)

Pikem ülevaade antud teenuse kohta on leitav meie ingliskeelselt lehelt.


Valgusfoori prioriteetkoridor

TSP ehk Traffic Signal Priority funktsioon lubab ühissõidukitele anda foori rohelise tule koridori, et tagada sõidugraafikus püsimine.

Automaatne reisijate lugemine (APC)

APC ehk Automatic Passenger Counting koosneb lisaks keskserveri moodulile sisuliselt kaameratest, mis paigutatakse ühissõiduki uste kohale. Kaamerad jälgivad reisijate sisenemist ja väljumist ning süsteem edastab andmed keskserverisse, kus need töödeldakse ja koostatakse statistika. Saadud raportid on liiniplaneerimise seisukohast hädavajalikud, sest võimaldavad täpselt välja arvutada antud liinil liiklevate sõidukite nõutud mahutavuse ning graafiku tiheduse.


Valvekaamerad

Turvalisuse tagamiseks saab Ridango süsteemiga ühendada ka valvekaamerad sõidukites. Nii jõuab korrarikkumiste korral info toimuvast operatiivselt dispetšerini, kes saab vastavalt vajadusele kas teavitada politseid või võtta tarvitusele muud meetmed.