Reaalaja reisijate infosüsteemid (RTPI)

RTPI ehk Real Time Passenger Information

Reisijad vajavad info, millises peatuses sõiduk parajasti viibib ja kuhu see järgmisena jõuab, samuti pakuvad huvi graafikud ning muudatused sõiduplaanides. Ridango süsteem väljastab vajalikku infot erinevates formaatides, andes muuhulgas ka sõidukijuhile teada, kas ta on graafikust ees või maas.

Reaalaja informatsiooni saab näidata erinevates kohtades:

  • Sõidukite välis- ja sisetabloodel
  • Peatuste infoekraanidel
  • Mobiilirakenduses
  • Veebilehel
(Ridango) Reaalaja info mobiilis


Infotablood ja - ekraanid

Sõidukite välised tablood näitavad enamikel juhtudel liini numbrit ja nimetust, sisemised on mõeldud peatuste info edastamiseks. Lisaks saab sõidukitesse paigaldada TFT ekraanid, mis kuvavad vastavalt vajadusele nii teavitusi, reklaame jpm.

Peatustesse mõeldud tablood ja ekraanid võivad samuti lisaks sõidugraafikutele kuvada erinevaid teavitusi, s.h. reaalset olukorda arvestavat järgmise transpordivahendi saabumisaega, aga ka asukohapõhiseid reklaame jne.

Häälteavitused

Häälteavitused on helilised reaalaja informatsiooni edastavad märguanded sõidukis või peatuses.
Need on mp3 audiofailidena salvestatud juhikonsoolis ja edastamine toimub automaatselt. Näiteks saab süsteemi seadistada peatuse nime ütlema sõidukis 300 m enne peatusesse jõudmist, samuti peatuses viibimise ajal. Lühikeste vahemaade puhul saab seadistusi loomulikult muuta olukorrale vastavalt.
Tavaolukorras kasutatakse häälteavituste edastamiseks sõiduki olemasolevat helisüsteemi.