Jaanuari lõpus kohtuvad Londonis kõik suuremad ühistranspordi operaatorid, transpordiettevõtted ja omavalitsused. Loomulikult ei jää sellisest üritusest kõrvale ka Ridango.