Au on teatada, et Ridango panustab Infotehnoloogia tulevikku ja
arengusse selliselt, et koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga annab
Ridango välja infotehnoloogia stipendiumi. Stipendiumile saab
kandideerida vahemikus 14.märts - 14.aprill 2018.

Stipendium on mõeldud Tallinna Tehnikaülikooli ühele bakalaureuseõppe
ja ühele magistriõppe edukale üliõpilasele, kes vastab järgmistele tingimustele:

*TTÜ-s immatrikuleeritud ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel
  puhkusel;
*õpib täiskoormusel;
*kaalutud keskmine hinne vähemalt 3,0;
*õpingusoorituse maht taotluse esitamise päevaks vähemalt 30 EAP;
*soov end edaspidi rakendada õpitud erialal;
*oma eriala fänn, kelle eesmärgiks on areneda valdkonna tipptegijaks;
*aktiivne eluhoiak ja soov pühenduda uuritava valdkonna edasi
  arendamisele.
*võimalus teha koostööd Ridango AS meeskonnaga, täpne koostöövorm
  sõltub stipendiaadi ja ettevõtte vahelisest kokkuleppest.

Stipendiumi allikaks on stipendiumi rahastaja poolt Tallinna Tehnikaülikooli
Arengufondile ülekantav summa.

Bakalaureuseõppe stipendiumi suurus on 1500 eurot ning magistriõppe
stipendiumi suurus on 2000 eurot. Mõlemad stipendiumid makstakse välja
ühes osas.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras. Konkurss
kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi
Interneti koduleheküljel ja vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt
üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaatidel esitada TTÜ Arengufondi juhatusele
(digitaalselt allkirjastatud):

*motivatsioonikiri;
*curriculum vitae;
*õpingutulemuste väljavõte (dekanaadist);
*soovitus õppejõult, praktikajuhendajalt, varasemalt tööandjalt või (üliõpilas)
organisatsiooni juhilt (kus oled aktiivselt tegutsenud);
*TTÜ Arengufondi juhatus registreerib stipendiumi taotlemiseks esitatud avaldused ja
korraldab dokumentide edastamise rahastajale. Rahastaja võib soovi korral kohtuda
stipendiumi taotlejatega enne stipendiaadi väljavalimist.

Stipendiaadi kinnitab TTÜ Arengufondi nõukogu stipendiumikomisjoni ettepanekul.

Stipendium makstakse välja stipendiaadi poolt TTÜ Arengufondi juhatusele teatatud
pangaarvele.

Võimalikud stipendiumi määramisega seotud probleemid lahendab TTÜ Arengufondi nõukogu