Ülemaailmne Ühistranspordi Assotsiatsioon (UITP) tugevdab uue liikme läbi Kesk- ja Ida-Euroopa riikide esindatust oma rahvusvahelises võrgustikus, mille eesmärgiks on edendada ja toetada säästvate ühistranspordilahenduste arendamist üle kogu maailma .

UITP on rahvusvaheline ühistranspordi ametkondadest ja ettevõtetest, poliitiliste otsuste langetajatest, teadusasutustest ning ühistranspordi tarnivast ja teenindavast tööstusest koosnev võrgustik, mis asutati juba aastal 1885.