Sotsiaalministeerium koostöös partneritega korraldavad tööandjatele konkurssi „Peresõbralik Tööandja“. Peresõbraliku tööandja programmis osalemisega saavad tööandjad näidata, et nad arvestavad töötajate soovide ning vajadustega. Peresõbraliku tööandja märgisel on erinevad tasemed, mis peegeldavad tööandja töökeskkonda ja organisatsioonikultuuri.

Sellel aastal on antud märgisele kandideerinud kokku 52 organisatsiooni, kuid kohti jagub
programmis vaid 32-le. Ridango osutus üheks väljavalitutest, kes nimetatud programmis osaleb. Ettevõtte poolt soovitud töökeskkonna ja -kultuuri saavutamiseks koostatakse koostöös konsultandiga tegevuskava ning see viiakse ellu järgneva 1,5-3 aasta jooksul.
Programmi tulemusena
soovib Ridango muutuda veel töötajakesksemaks ja paremaks
tööandjaks.