Informacja pasażerska w czasie rzeczywistym

Intuicyjne narzędzia do planowania, które zapewniają pasażerom pełną kontrolę nad podróżą.

Multimodal Journey Planner

Integracja multimodalna ułatwia podróże i zachęca do przejścia na bardziej ekologiczne sposoby podróżowania. Nasz planer podróży łączy różne środki transportu w jedno środowisko mobilności, umożliwiając operatorom MaaS zaoferowanie płynnych podróży w ramach ofert publicznych, na żądanie i nowej mobilności. 

Połączenie istniejących operatorów transportu publicznego z nowymi dostawcami mobilności pozwala podróżować pomiędzy wszystkimi dzielnicami miasta w ramach otwartej platformy. To z kolei oznacza znacznie lepszy dostęp do szeregu usług transportu publicznego i współdzielonego.


Funkcjonalności

Zintegrowane planowanie podróży

Elastyczny model świadczonych usług

Dostępność rozwiązania serwerowego i chmurowego

Pełna konfigurowalność

Możliwa integracja z systemem biletowym opartym o konta pasażerów

Regularne aktualizacje i nowości


Korzyści

Zwiększenie liczby pasażerów

Połączenie z dostawcami rozmaitych usług mobilności, aby uzupełnić podstawowy system transportu publicznego. Pasażerowie częściej korzystają z transportu dzięki różnorodnej ofercie, która zaspokaja większość ich potrzeb związanych z dojazdami na terenie miasta.

Poprawa satysfakcji

Zapewnienie pasażerom bezproblemowej podróży dzięki narzędziom do planowania podróży intermodalnej i zunifikowanej lokalizacji sprzedaży biletów. Lepsze przewidywanie czasu przyjazdu skraca czas oczekiwania i poprawia zadowolenie klientów.

Usprawnienie działalności operacyjnej

Dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w realizację usług świadczonych przez wszystkich dostawców mobilności w mieście, a także we wzorce podróży i dane popytowe pozwalają podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej planować.

Nowe źródła przychodów

Partnerstwo z dostawcami nowoczesnych usług mobilnych tworzy nowe modele biznesowe, które dają nowe źródła przychodów. Ridango zapewnia technologię do obsługi zintegrowanej sprzedaży biletów w systemie opartym o konta pasażerów, dzięki czemu operator może skupić się na działalności operacyjnej i przychodach.


Referencje

Mwasalat Oman
Oman

Read more
Chcesz być na bieżąco? Adam Filutowski, Poland Country Manager, chętnie przedstawi szerszą perspektywę przyszłości transportu publicznego. Umów rozmowę