Zarządzanie operacyjne

Wszechstronny zestaw narzędzi do zarządzania przewozami pasażerskimi obejmujący podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym i kontrolę nad całą flotą pojazdów. 

Kontrola operacyjna (AVL/CAD)

Świadczenie najwyższej jakości przewozów pasażerskich w bardziej efektywny sposób i z pełną kontrolą operacyjną. 

Dzięki naszym narzędziom do zarządzania operacyjnego można unowocześnić sposób przewozu pasażerów i świadczyć usługi na wyższym poziomie oraz bardziej efektywnie. System zapewnia widoczność i kontrolę w czasie rzeczywistym nad każdym aspektem operacji, poprawia świadomość sytuacyjną i zapewnia możliwość zarządzania, sterowania i podejmowania decyzji. 


Funkcjonalności

Widoczność w czasie rzeczywistym

Podgląd w czasie rzeczywistym aktywności w całej sieci z bieżącymi statystykami efektywności dla każdego krytycznego wskaźnika usługi, takiego jak zgodność z trasą czy rozkładem.

Sterowanie usługami

Poprawa punktualności dzięki intuicyjnym narzędziom operatora. Natychmiastowe korekty świadczonych usług w reakcji na objazdy, zmiany popytu czy warunki.

Zaawansowana analityka i raportowanie

Zaawansowana analityka pozwala zrozumieć poszczególne aspekty efektywnościowe, dzięki czemu można zoptymalizować działalność operacyjną, poprawić jakość usług i zmniejszyć koszty.

Zintegrowana platforma

Bezproblemowa integracja z szeroką gamą systemów pokładowych i back office’owych. Model usługi pay-as-you-grow pozwala na skalowanie wraz z rozwojem operacji flotowych


Korzyści

Kontrola operacyjna

System kontroli operacyjnej daje kompleksowy podgląd w czasie rzeczywistym aktywności w całej sieci, włącznie z bieżącymi statystykami efektywności.

Poprawa doskonałości usług

Możliwe do realizacji wskaźniki KPI i zaawansowane możliwości analityczne dają szczegółowy ogląd efektywności działania.

Poprawa satysfakcji pasażerów

Cyfryzacja i automatyzacja przepływów pracy pozwala łatwo reagować na wahania popytu, zdarzenia i wnioski klientów.

Pełna interoperacyjność i skalowalność

Gotowa do integracji platforma współpracuje z szeroką gamą systemów. Łatwo można ją skalować w miarę rozwoju operacji flotowych.


Referencje

Hong Kong
Hong Kong

Read more

Mwasalat Misr
Cairo, Egypt

Mwasalat Misr reinvents public transport in Cairo and becomes the first operator to bring smart mobility to Africa

Read more

Greece Government
Greece

Read more

Mwasalat Oman
Oman

Read more
Chcesz być na bieżąco? Adam Filutowski, Poland Country Manager, chętnie przedstawi szerszą perspektywę przyszłości transportu publicznego. Umów rozmowę