Zarządzanie operacyjne

Wszechstronny zestaw narzędzi do zarządzania przewozami pasażerskimi obejmujący podgląd sytuacji w czasie rzeczywistym i kontrolę nad całą flotą pojazdów. 

System zarządzania węzłami przesiadkowymi

Usprawnienie obsługi w terminalach autobusowych i optymalizacja wykorzystania przepustowości. 

Nasze rozwiązania rewolucjonizują funkcjonowanie terminala autobusowego i wykorzystanie jego przepustowości, dając efektywny punkt przesiadkowy zapewniający ciągłość przepływu pasażerów, płynne przejście pomiędzy różnymi segmentami systemu transportowego oraz bezpieczeństwo kierowców. 


Funkcjonalności

System front-endowy dla węzłów przesiadkowych

Kontrola wjazdu do terminala odbywa się bądź przez czujniki zbliżeniowe w zatokach przystankowych i beacony zamontowane w autobusach, kamery rozpoznające tablice rejestracyjne lub odpowiedni układ infrastruktury geofence; poszczególne elementy uruchamiają światła drogowe, otwarcie bramy lub informacje na wyświetlaczach cyfrowych.

Aplikacja dla dyspozytorni

Aplikacja webowa zapewnia personelowi dyspozytorni łatwy w użyciu interfejs z funkcjonalnościami koniecznymi do zarządzania węzłem. Nie wymaga ona żadnych nakładek konkretnych dostawców, więc można z niej korzystać w każdym współczesnym środowisku programistycznym.

Inteligentny węzeł komunikacyjny

Jeden wizualny interfejs sterowania, automatyczne lub ręczne przypisywanie autobusów do przystanków i inne możliwości.

Monitoring dyspozytorni

Obejmuje różne funkcje, takie jak nadzór nad pozycją, statusem i ruchem, przewidywane przyjazdy i planowane odjazdy, kontrola wsiadania i wysiadania z autobusów, stan otwarcia i zamknięcia drzwi, przegląd spóźnionych/punktualnych odjazdów

Zmiany przydziałów

Automatyczne przydzielanie autobusów zgodnie z uprzednio zdefiniowanymi regułami; zmiana przydziałów przystanków, tras i czasów odjazdu; realokacja postojów krótko- i długoterminowych; ingerencja w wyjazdy z zatok przystankowych.

Powiadomienia kierowców i bezpieczeństwo

Kierowca kierowany do przydzielonej zatoki przystankowej; automatyczne lub ręczne dyspozycje; powiadomienia o odjeździe kierowcy; kontrola i alarmy zamknięcia drzwi; alarmy o sekwencji cofania.

Informacja pasażerska

Wyświetlacze z informacjami dla pasażerów lub kierowców; automatycznie aktualizowane w czasie rzeczywistym; kompleksowe zarządzanie treścią; wyświetlanie przystanków, peronów i wyjść; przyjazdy autobusów, przydziały przystanków i odjazdy.


Korzyści

Przydział przystanków

Określone z góry reguły operacyjne obsługują dynamiczne przydzielanie przystanków i automatycznie kierują kierowców do wyznaczonej lokalizacji za pomocą wyświetlaczy przy wjeździe do węzła. Punktualna, zautomatyzowana dyspozycja wspierana przez pełną kontrolę nad wyjazdami.

Doświadczenie pasażera

Pasażerowie otrzymują informacje o przyjazdach autobusów, przydzielonych przystankach i odjazdach przez oznakowanie cyfrowe i komunikaty dźwiękowe. Automatyczne systemy otwierania drzwi autobusowych i przesiadkowych zapewniają bezpieczeństwo pasażerów.

Zwiększenie efektywności wykorzystania

Zwiększenie przepustowości węzłów przesiadkowych i wykorzystania przystanków jest szczególnie ważne w obszarach miejskich, gdzie przestrzeń jest na wagę złota. Scentralizowane zarządzanie i automatyzacja znacznie poprawiają wydajność całego terminala.

Zarządzanie scentralizowane

Centrum sterowania ma pełen podgląd i kontrolę w czasie rzeczywistym nad całą sytuacją w obrębie węzła. Operatorzy mogą również przeglądać i zarządzać stanem każdego podłączonego urządzenia, z możliwością ręcznej ingerencji.


Referencje

Skånetrafiken

Skåne, Sweden

Advanced operations management, accurate real-time predictions and smart passenger information with our solutions.

Read more

Tallinna Transport
Tallinn, 
Estonia

Accelerated service transformation, advanced operations management and accurate real-time predictions.

Read more

KyivSmartCity
Kyiv, Ukraine

Advanced operations management and accurate real-time predictions.

Read more
Chcesz być na bieżąco? Adam Filutowski, Poland Country Manager, chętnie przedstawi szerszą perspektywę przyszłości transportu publicznego. Umów rozmowę